Exformatics

TØNDER FORSYNING VÄLJER EXFORMATICS ECM

 05-01-2011

Tønder Forsyning väljer Exformatics ECM. Företaget kommer framöver att få nytta av möjligheterna till kunskapsutbyte, struktur och arkivering med ECM-lösningen från Exformatics.

Hos Tønder Forsyning skall ECM-lösningen samla och hantera de många ärenden som i en serviceverksamhet är knutna till driften, samt styra anläggningsprojekt inom företagets olika affärsområden, bl a avloppsvatten, vattenförsörjning, återvinningscentraler osv.

Tønder Forsyning förser landets femte största kommun med tjänster inom dricksvatten, avloppsvatten och avfall. Tønder Kommun består av 40 000 invånare.

ECM-lösningen är levererad i samarbete med Elbek & Vejrup.

 

//

Tillbaka till Nyheter
 


 

Fakta

Om Tønder Forsyning

 

Tønder Forsyning är en serviceverksamhet som till 100 % ägs av Tønder Kommun. Verksamheten startade i februari 2009, på grund av Vattensektorlagens bestämmelser om att vatten- och avloppsvattenförsörjningar skall avskiljas från den kommunala organisationen från januari 2010.

Läs mer på Tønder Forsynings hemsida (öppnas i nytt fönster)

 

 ESDH til Tønder Forsyning