Exformatics

SKAF väljer Exformatics Ecm

 03-11-2010

SKAF – Stat- och Kommunal Anställdas Förbund – väljer Exformatics ECM till dokument- och aktivitetshantering samt kunskapsdelning. 
 
SKAF är ett förhandlingsförbund för Lärarnas centralorganisation (LC) och Centralorganisationen 2010 (CO10), som tillsammans representerar omkring 136 000 medlemmar.

Hos SKAF ersätter Exformatics ett äldre journalsystem som inte längre lever upp till kraven om flexibilitet, användarvänlighet och möjlighet till integration med andra lösningar, t.ex. Microsoft Outlook.

"Vi hade som övergripande målsättning för lösningen, att det skulle vara ett lättarbetat arbetsverktyg, som stödjer våra arbetsprocesser, oavsett vilken funktion eller uppgift våra medarbetare har,” berättar Lenette Ahle Alder, projektledarkonsult på SKAF.

Efter demo hos existerande Exformatics-kunder, fick SKAF en klar bild över deras egna krav till deras kommande ECM-lösning. Den skulle bevara och säkra dokumentationen för alla relevanta dokument och handlingar på ärenden, den skulle säkra att den enskilda medarbetaren fick en snabb och systematisk överblick över ett ärende med innehåll och process, och det skulle vara enkelt och intuitivt att hitta ärenden och dokument i lösningen.

De kraven levde Exformatics ECM upp till – och mycket mer än så!

SKAF kommer också att implementera fler moduler från Exformatics ECM, bl.a. hantering av kontaktpersoner, företag och organisationer i Active Directory, vilket innebär att all information kan hämtas direkt från Outlook och användas i t.ex. brevmallar, etiketter, m.m. Det kommer spara tid för handläggarna och minska risken för fel.

Exformatics-lösningen kan även hantera dokument och ärenden, som kommer från de olika organisationerna som samarbetar med SKAF, via ett och samma användargränssnitt.

//

Tillbaka till Nyheter
 


 

Fakta

Om SKAF

SKAF är ett förhandlings förbund för Lärarnas Centralorganisation (LC) och Centralorganisationen 2010 (CO10), som tillsammans representerar omkring 136 000 medlemmar. 

SKAFs förhandlings motparter är primärt: Finansministeren, Kommunernes Landsforening och Amtsrådsforeningen.

Läs mer om SKAF på www.skaf-net.dk