Exformatics

elbek & vejrup ny distributör av exformatics ecm

 23-11-2010

Det snabbväxande IT-företaget Elbek & Vejrup, med huvudkontor i Århus, är ny distributör av Exformatics ECM. Med det nya partnerskapet kommer speciellt den danska servicesektorn att kunna få ut större vinster av sina existerande IT-lösningar.

Elbek & Vejrup är specialiserade på IT-lösningar inom servicesektorn och med Exformatics ECM i portföljen kommer deras Microsoft SharePoint-baserade lösningar att öka funktionaliteten.

- Vi har under de senaste åren tagit steget in på marknaden för kunskapsdelning, ärende- och dokumenthantering genom etableringen av vår egen SharePoint-avdelning, och vi tar nu ett stort steg fram genom att få in Exformatics starka teknologi som en del av våra lösningar.

Vi vet att den utbyggnaden av våra lösningar som det nya avtalet ger, möter ett stort behov hos våra kunder, säger Lars Vejrup, utvecklingsdirektör hos Elbek & Vejrup.

För Exformatics är partnerskapet med Elbek & Vejrup ett viktigt steg in på en växande marknad för ECM-lösningar.

Vi har stor respekt för Elbek & Vejrups resultat och professionalism och är glada för att ha blivit utvalda som deras partner på detta viktiga område. Samarbetet är redan igång och vi gläder oss över de tidiga, mycket positiva kundreaktionerna på våra gemensamma förslag. Vi är övertygade om att tillsammans kunna skapa stora värden för våra gemensamma kunder framöver, säger adm. direktören från Exformatics, Jens Rapp Damsgaard.

 

//

Tillbaka till Nyheter
 Fakta

Om Elbek & Vejrup

Elbek & Vejrup har en djup, facklig branschkännedom om servicesektorn, deras uppdrag och problem. En kunskap som är baserat på många års erfarenhet. Elbek & Vejrup utvecklar lösningar som kan stödja kundernas verksamhet och binda samman tekniken.

Elbek & Vejrup lägger vikt vid att ekonomi, resursstyrning, fakturering, ledningsinformation och kunskapsdelning hänger samman. Detta ökar kundernas värde, tillväxt och konkurrenskraft.

Läs mer om Elbek & Vejrup här (öppna nytt fönster).

ECM-DISTRIBUTÖR