Exformatics

Paraplyorganisation skiftar till Exformatics ECM

 07-02-2011

Den Danska Veterinärsföreningen, JA och Danska Skogs- och Lantbruksingenjörer skiftar till Exformatics ECM.

De tre föreningarna skiftar nu till en ECM-lösning från Exformatics. De fackliga organisationerna, som bildar paraplyorganisation, har valt SharePoint-baserad lösning från Exformatics som nu skall hantera medlemsfrågor, dokument, post och e-mail.

I valet av Exformatics ECM har den danska Veterinärsföreningen lagt speciell vikt vid användarvänligheten, integrationen med Office-paketet samt medlemssystemet CampBridge på Dynamics AX. Det har även varit ett krav att lösningen baseras på Microsofts SharePoint.

Det ligger också i planen att lösningen skall integrera med organisationens medlemsforum på hemsidan. Forumen är baserade på communities i SharePoint

Implementeringen av denna speciella lösning har just startat och förväntas vara i drift i april.

Om ECM-lösningar från Exformatics

Tillbaka till Nyheter
 


 

Fakta

Om DDD

Den Danska Veterinärföreningen är en facklig organisation för de danska veterinärerna. De ca 3.800 medlemmarna är privatpraktiserande veterinärer, offentligt anställda, studerande och pensionärer. 
DDD har sekretariat i Emdrup, Köpenhamn och det är ett gemensamt sekretariat även för för JA och Danska Skogs- och Landskapsingenjörer. Sekretariatet har 40 anställda.
 
Om JA

JA´s medlemmar är studerande och kandidater inom jordbruksvetenskapen, naturförvaltning, miljö, energi, resursekonomi, fysisk planering, stadsplanering, bioteknik och livsmedel med funktioner som administration, forskning, undervisning, rådgivning och ledning.
JA  har ca 5500 medlemmar och är medlem i Akademikernas Centralorganisation (AC) 
 
Om DSL

Danska Skogs- och Landskapsingenjörer (DSL) är en opolitisk, facklig förening. Föreningens medlemmar arbetar som jägmästare och driftsledare både i privat  och offentlig tjänst. Därtill kommer medlemmar som är anställda på sågverk och arbetar med produktion av julgranar och de som arbetar inom grön turism. Danska Skogs-och Landskapsingenjörer har ca 1000 medlemmar.