Exformatics

Nyhet: Nordisk kulturstöd koordineras med Exformatics Ecm

 2010-09-09

Nordisk Kulturfond har valt Exformatics ECM för att koordinera hanteringen av mer än 1200 årliga ansökningar om kulturstöd.

Det blir framöver Exformatics ECM som ska knyta ihop trådarna hos Nordisk Kulturfond. Fonden som ger ekonomiskt stöd till nordiska kulturprojekt, har valt Exformatics som ECM-leverantör.

Nordisk Kulturfond behandlar varje år mer än 1200 ansökningar till kulturprojekt som rör musik, konst, teater, litteratur, dans, nya medier, m.m. Det är hanteringen av dessa ansökningar, som Exformatics lösningen ska säkra, på tvärs i de nordiska länderna. Även den efterföljande administrationen kommer att hanteras i ECM-lösningen.

”Vi har lagt stor vikt på ECM-lösningens funktioner, det totala priset för projektet och på att Exformatics har erfarenheter av liknande organisationer, som trots storleken på verksamheten har höga ambitioner inom IT-området,” berättar Karen Bue, direktör på Nordisk Kulturfond.

Nordisk Kulturfond består av 13 nordiska styrelsemedlemmar och en lång rad sakkunniga, som är utspridda i Norden, det ställer stora krav på IT-lösningarna hos Fonden.

”Vi förväntar oss ett smidigt och användarvänligt ansöknings- och ärendehanteringssystem, som ska vara till glädje både för ansökare och för Fondens behandlare och sekretariat, och vi ser fram emot samarbetet med Exformatics,” fortsätter Karen Bue.

Leveransen samt drift och underhåll kommer att ske i samarbete med Exformatics och vår samarbetspartner CIBER Danmark.


//


Tillbaka till Nyheter
 

 

Fakta

Om Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfonds uppgift är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Færøerne, Grønland och Åland.

Fonden är verksam inom ett brett konst- och kulturområde och verksamheten omfattar både professionella och amatörer. Fonden ger bidrag till aktiviteter som präglas av kvalitet, långsiktighet, tillgänglighet och mångfald, där både traditionella och nya arbetsformer kan utvecklas. Bidrag kan beviljas till exempelvis konferenser, konserter, turnéer, utställningar, festivaler, utbildning och forskning. Ett projekt kan genomföras såväl inom som utanför Norden.

Nordiska kulturfonden beviljar ungefär 29 miljoner danska kronor varje år. Under 2009 hanterade Fonden ansökningar till en total ansöknings summa på 102 miljoner danska kronor.