Exformatics
Följ oss på:  

Kunskapsarbetare använder 28 procent av arbetsveckan på att hantera e-post

En internationell undersökning slår nu fast hur mycket tid kunskapsarbetare och chefer lägger på att hantera e-post. Framförallt framgår det tydligt vilka stora effektiviseringar som är möjliga om man ersätter e-post med tekniker hämtade från sociala medier.

Kunskapsarbetare använder 28 procent av arbetsveckan på att hantera e-postMcKinsey Global Institute publicerade nyligen undersökningen ”The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies”. Detta är bra läsning för företag som vill arbeta mer effektivt.

Undersökningen fokuserar på effektiviseringspotentialen och bygger på intervjuer med 4 200 chefer. Bland de mest anmärkningsvärda sakerna man kom fram till är att kunskapsarbetare lägger 28 timmar i veckan på att hantera e-post, söka efter information och samarbeta internt inom företaget. Det är också här det finns vinster att göra, konstaterar McKinsey Global Institute MGI.

MGI utgår i undersökningen från antagandet att sociala medietekniker – alltså tekniker för kommunikation, samarbete och kunskapsdelning med sociala medier som inspirationskälla – är ett sätt att effektivisera samarbete och kommunikation.

”MGI:s beräkningar pekar på att företag kan öka produktiviteten hos samverkande medarbetare, kvalificerade kunskapsarbetare och chefer med 20-25 procent genom att implementera sociala tekniker fullt ut”, skriver MGI i en sammanfattning.

2/3 av den totala vinsten går att hämta inom samverkan och kommunikation

2/3 av den totala vinsten är möjlig genom att förbättra samarbete och kommunikation inom och mellan organisationer. Mer än en fjärdedel av arbetsveckan går enligt undersökningen åt till att hantera e-post, medan en femtedel används för att söka efter intern information eller leta efter kollegor som kan hjälpa till.

”Resultaten från McKinseys undersökning underbygger vår filosofi om att samla kommunikationen där verksamhetens aktiviteter, information och data redan finns. Resultaten från våra egna försök att undvika intern e-post som kommunikationsform avspeglar resultaten från den internationella undersökning där vi mer än halverade e-posttrafiken samtidigt som kommunikationen kring våra projekt, kunder osv. samlades på ett ställe lätt tillgängligt och sökbart för alla”, säger Morten Marquard, utvecklingschef på Exformatics.

Nyckeltalen från undersökningen gäller inte bara kundtfokuserade organisationer. Vinsterna kan i hög grad också skördas internt och tvärs över organsationer, skriver McKinsey.

Exformatics har valt att fokusera på samarbete och kunskapsdelning genom användning av sociala medietekniker. Med hjälp av ett så kallat aktivitetsflöde, dvs. korta statusuppdateringar som på Facebook och LinkedIn, har ECM-producenten fått bukt med tidsförluster på intern e-post.

Undersökningen går att ladda ner här.

De viktigaste slutsatserna från undersökningen:

  1. Kunskapsarbetare lägger 28 timmar i veckan på att skriva e-post, söka efter information och samarbeta internt.
  2. Genom att integrera tekniker hämtade från sociala medier kan företag öka produktiviteten för kvalificerade kunskapsarbetare och chefer med upp till 25 procent.
  3. 2/3 av de potentiella vinsterna med användning av sociala medietekniker går att göra inom samarbete och kommunikation.
  4. En anställd lägger i snitt 28 procent av sin arbetstid på att hantera e-post.
  5. 20 procent av arbetstiden går åt till att söka efter intern information och leta efter medarbetare.
  6. Sociala medietekniker omvandlar meddelanden till innehåll/content, dvs. till sökbara data. Detta kan minska den tid som läggs ned på att söka information med 35 procent.
  7. 90 procent av de företag som använder teknik hämtad från sociala medier uppger att man gjort tidsvinster.
  8. Sociala medietekniker kan göra företag till ett komplett nätverk – både tekniskt och beteendemässigt.
  9. Teknikerna kommer att ställa krav på ledningens och organisationens beteende.

McKinsey definierar sociala medietekniker som produkter och tjänster som möjliggör social interaktion i den digitala världen och på så sätt kopplar ihop personer så att de kan interagera i sociala medier, samarbetsverktyg m.m.

Chefer i 4 200 företag har deltagit i McKinseys undersökning.
Nyheter

 14-02-2012 Nyanställningar i Exformatics
Läs mer här

  01-02-2012 ISS väljer Exformatics dokumenthantering
Läs mer här

 10-01-2012 Blogg: Början på en ny (e-postfri) era!
Läs mer här 

 04-01-2012 NKT Flexibles hanterar projekt och styr försäljning med Exformatics
Läs mer här

 22-11-2011 Nya leveranser för Exformatics Sverige
Läs mer här

 17-11-2011 Exformatics redo för ECM och ÄHS i mobilen
Läs mer här


 
03-11-2011 Exformatics nyanställer
Läs mer här

 
11-10-2011 Exformatics är utsedd till Gazell 2011
Läs mer här

 
01-09-2011 Exformatics nyanställer
Läs mer här

 
25-05-2011 SharePoint, ECM, arbetsmetoder och effektivisering - Exformatics gästbloggar på Version2
Läs mer här

 
03-05-2011 Danmarks största avfallshanteringsföretag väljer ECM från Exformatics
Läs mer här

 18-03-2011 Tema: ECM och lean säkrar effektiviteten hos TELE Greenland
Läs mer här

 18-03-2011 Tema: Från traditionellt ECM till processverktyg
Läs mer här

 18-03-2011 Tema: Lean och processoptimeringar krävar flexibla IT-lösningar
Läs mer här

 07-02-2011 Paraplyorganisation skiftar till Exformatics ECM
Läs mer här

 05-01-2011 Tønder Forsyning väljer Exformatics ECM
Läs mer här

 25-11-2010 Exformatics bloggar om ECM
Läs mer här

 23-11-2010 Elbek & Vejrup ny distributör
Läs mer här

 03-11-2010 SKAF väljer Exformatics ECM
Läs mer här

 11-09-2010 LEGO Juris godkänner sluttest för Exformatics ECM 
Läs mer här

 09-09-2010 Nordiskt kulturstöd koordineras med Exformatics ECM
Läs mer här

 27-08-2010 Exformatics ska optimera adoptionsprocessen hos AC Børnehjælp
Läs mer här

 22-07-2010 Exformatics samarbetar med ITU
Läs mer här

 17-07-2010 Nyhetsbrev från Exformatics
Läs mer här

 15-07-2010 Exformatics klar med ny website
Läs mer här

 27-04-2010 Goda visioner för digitalisering av det offentliga Danmark
Läs mer här

 23-04-2010 FOJAB Arkitekter AB väljer projekthantering från Exformatics
Läs mer här

 20-04-2010 Exformatics första svenska kund
Läs mer här

 29-03-2010 Exformatics talare på digITAlisér 2010
Läs mer här

 16-03-2010 Exformatics ECM klar till SharePoint 2010
Läs mer här

 

Nyhetsarkivet

Nyheter från 2009 – klicka här

Nyheter från 2008 – klicka här

//

Nyhetsbrev

Här kan du läsa de senaste nyheterna från Exformatics. 

Om du önskar att få våra nyhetsbrev, som vi skickar till kunder och samarbetspartners, så klicka på bilden nedan.

Få nyhetsbrev från Exformatics - klicka här

 Du kan också följa oss på Twitter - se mer på www.twitter.com/exformaticsSE