Exformatics

Nyheter från 2009

Professionshögskolan Metropol valde ett ärende- och dokumenthanteringssystem från Exformatics

2009-12-22

Professionshögskolan Metropol implementerar nu ett ärende- och dokumenthanteringssystem från Exformatics. Institutionen för utbildning kommer framöver att använda Exformatics ECM (Enterprise Content Management) till ärendehantering inom administrationen. Administrationen hanterar den dagliga driften av utbildningar på flera olika platser i Köpenhamn. Professionshögskolan Metropol har ca 10 000 studenter och 800 medarbetare.

"Vi har valt att införskaffa ett elektroniskt ärende- och dokumenthanteringssystem eftersom vi gärna vill skapa och dela information på tvärs i organisationen, en organisation som består av mer än 800 medarbetare på 8 olika platser", säger Anette Forsman, projektansvarig på Professionshögskolan Metropol.

Professionshögskolan Metropol lägger stor vikt vid att det skall vara enkelt för användarna att arbeta i systemet, men även arkitekturen och möjligheten att eskalera lösningen till andra områden har stor betydelse.

"Vi har haft fokus på användarvänlighet, bra sökfunktioner och integration till andra system i vår utvärdering av elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystem. Dessutom har Metropol lagt vikt vid att det finns möjlighet att bygga ut systemet till områden som t.ex. projekthantering och CRM. Exformatics lever fullt upp till allt detta", säger Anette Forsman.

Lösningen levereras i samarbete med Ciber Danmark


 

Statens Arkiver i Danmark godkänner Banedanmark lösning

2009-11-25

Banedanmark (Banverket), tar i början av 2010, Exformatics ECM lösning i bruk. Implementeringen pågår och nu är också ärende- och dokumenthanterings lösningen godkänd av Statens Arkiver (motsv. Riksarkivet).

Statens Arkiver måste godkänna ECM-system, grundat på offentliga verksamheters arkiveringsplikt. Det tog i Banedanmarks fall endast sex veckor.

Lösningen förväntas få upp till 1000 användare och blir tätt integrerad med Banedanmarks intranät.


 

Exformatics levererar till Danska Integrationsministeriet

2009-11-06

Integrationsministeriet, myndigheten för flyktingar, invandring och integration kommer i framtiden få det mycket lättare att skriva och skicka brev. Myndigheten har avtalat med Exformatics om leverans av mallmodulen Exformatics Templates till deras ärendehanteringslösning.

Med Exformatics Templates är det möjligt för Integrationsministeriet att säkra att brev, skickade från t.ex. Migrationsverket, följer myndighetens mallar.

Integrationsministeriet arbetar med upp till 1 000 mallar, där design och själva innehållet är separat. Med mallmodulen Exformatics Templates skapas svarsbrev snabbt och enkelt från de identifierade mallarna. Detta sparar handläggarna tid och eliminerar tidsödande rutinuppgifter.

Lösningen levereras till Integrationsministeriet i samarbete med Ciber Danmark under november 2009.

Läs mer om Exformatics Templates - se här 


  

Exformatics förnyar logotypen

2009-10-22

Glädje och entusiasm flödar i Exformatics. En ny logotyp pryder vår hemsida, med en iögonfallande figur, där det tidigare fanns ett "x".
 
Exformatics-logo
Figuren sänder en signal om hur vår vardag är i Exformatics. Vi har en enorm framgång och tillväxt på alla fronter. Men de utsträckta armarna visar också hur våra kunder reagerar när de använder vår marknadsledande ECM lösning - Exformatics ECM - som baseras på Microsoft SharePoint.

Logotypen är skapad i samarbete med 1902 Software och kommer snart att pryda både vår fasad på Lautrupsgade i Østerbro, men också ett nytt, enhetligt kommunikationspaket, kommer att gå hand i hand med den grafiska makeover som sker i Exformatics.

Håll ögonen på www.exformatics.com som snart kommer att utstråla samma glädje.
 

Banedanmark (Banverket) väljer Exformatics

2009-07-13

  
Banedanmark har efter en större förstudie, där 6-7 leverantörer blev utvärderade, valt att skriva avtal med Exformatics om att leverera Exformatics ECM (Enterprise Content Management). Lösningen som förväntas att få upp mot 1 000 användare, blir tätt integrerad med Banedanmarks intranät och projektportal.

Projektet startar när Banedanmarks medarbetare är tillbaka från semestern och den nya ECM lösningen förväntas att tas i bruk under början av 2010.

VidenDanmark Seminarium: Elektronisk Dokumenthantering Best Practice 2009

2009-06-15

  
Kurt G Jensen från Landsföreningen Frie Børnehaver og Fritidshjem berättar om deras ärende- och dokumenthanterings lösning.


 

Dansk Magisterförening har valt Exformatics

2009-05-01

  
Efter grundliga överväganden valde DM (Dansk Magisterförening) Exformatics ECM till aktivitetshantering och informations samarbete i organisationen. Lösningen omfattar föreningens ca. 100 medarbetare.

Projektet är planlagt till att gå i drift den 1 oktober 2009.

Lösningen kommer att vara tätt integrerat till DM’s medlemssystem och levereras i samarbete mellan Exformatics och ComputerCamp.

Akademiker inom läkemedelsområdet har valt Exformatics

2009-04-03

  
Några av anledningarna till att PharmaDanmarks val föll på Exformatics ECM (Enterprise Content Management) var, att det är en dokumenthanterings lösning som är väl beprövad i flera olika verksamheter, som är fullt integrerbar med PharmaDanmarks medlemssystem och att lösningen kan implementeras snabbt och smidigt.

Exformatics ECM är ett användarvänligt system, som fullt ut stödjer PharmaDanmarks arbetsprocesser och med denna lösning förväntar Pharmadanmark att de kan höja servicenivån åt medlemmarna genom att effektivisera och systematisera ärendehanteringen och förbättrad kunskapsdelning i organisationen.
 
Exformatics ECM har de nödvändiga komponenterna för att kunna bygga systemet tillsammans med en medlemsportal, där den enskilde medlemmen kan hitta den information som är relevant och aktuell, vilket kommer att förstärka relationen mellan medlemmar och organisationen.

Farmkonomföreningen tecknar avtal med Exformatics

2009-1-30
  

Farmkonomföreningen har tecknat ett avtal, om leverans av ett ärende- och dokumenthanteringssystem från Exformatics. Användarvänlighet, processorienterad ärendebehandling och integration till det existerande medlemssystemet var några av orsakerna till att valet föll på Exformatics ECM (Enterprise Content Management).

Med den nya lösningen förväntar Farmkonomföreningen att kunna effektivisera ärendebehandlingen och effektivisera kunskapsdelningen i organisationen och därmed tjäna tid till att lyfta servicenivån för medlemmarna.

Lösningen levereras i samarbete med Exformatics och ComputerCamp A/S.

Informationsspecialister väljer Exformatics

2009-1-28
  

Bibliotekarförbundet har valt ärende- och dokumenthanteringssystemet - Exformatics ECM.
 
Användarvänlighet, fullt stöd för föreningens arbetssätt, intelligenta sökmöjligheter, integration med befintligt medlemssystem samt en snabb och smidig implementering var skälen till att valet föll på Exformatics ECM.

Med den nya integrerade lösningen räknar Bibliotekarförbundet med att effektivisera och förbättra informationsutbytet inom organisationen och därmed så småningom höja servicen åt medlemmarna.

Lösningen levereras i samarbete med Exformatics och ComputerCamp A/S. Lösningen är nu en del av ComputerCamps produktsortiment mot organisationsmarknaden. 


Tillbaka till Nyheter
 


 

Nyhetsbrev

Här kan du läsa de senaste nyheterna från Exformatics. 

Om du önskar att få våra nyhetsbrev, som vi skickar till kunder och samarbetspartners, så kontakta oss på:
info@exformatics.com.

Du kan också följa oss på Twitter - se mer på www.twitter.com/exformatics.

 Exformatics nyheter


Tillbaka till Nyheter