Exformatics

Exformatics ska optimera adoptionsprocessen hos AC Børnehjælp

 2010-08-27

AC Børnehjælp har valt Exformatics ECM för att optimera processerna i förbindelse med adoptioner. ECM lösningens inbyggda workflow ska frigöra resurser hos NGO’en och ge dem som ansöker om adoption en modern och överblickbar ansökningsprocess.

”Vårt mål har varit att hitta en lösning som kan automatisera processerna, så vi kan frigöra resurser för att kunna hjälpa fler barn. Vidare skulle även systemet kunna integreras med vår hemsida, så att ansökare lätt kan få tillgång till hela deras ärende och därmed säkra en transparent adoptionsprocess. Vi valde Exformatics efter en noggrann förundersökning av marknaden. Exformatics matchade bäst våra behov och vår budget,” berättar Erik Arndal Nielsen, IT- och webbansvarig på AC Børnehjælp.

Informationshantering med inbyggda workflows

Med aktiviteter i mer än 20 länder har AC Børnehjælp en rad specialiserade adoptionsrådgivare, som alla har stor kunskap om varje lands förhållanden. Den kunskapen önskar AC Børnehjælp att föra över till organisationen så att den inte bara finns hos de enskilda specialisterna. Fokus flyttas och det öppnar upp för samarbete kring informationen som kommer att finnas i systemet. 

”Vi finns i mer än 20 länder, som alla har olika processer. ECM-lösningen hanterar vårt önskemål om att kunna fokusera på uppgiften och ärendet, istället för att vara uppdelade per land, vilket kommer att frigöra resurser och öka flexibiliteten,” berättar Erik Arndal Nielsen.

”Vi arbetade igenom våra interna processer och konkretiserade vårt behov av IT-stöd. Exformatics inbyggda workflow-lösning har varit en ögonöppnare, som blivit en bärande del av vår lösning,” berättar Erik Arndal Nielsen.


//

 

 

Tillbaka till Nyheter
 


 

Nyhetsbrev

Här kan du läsa de senaste nyheterna från Exformatics. 

Om du önskar att få våra nyhetsbrev, som vi skickar till kunder och samarbetspartners, så kontakta oss på:
info@exformatics.com.

Du kan också följa oss på Twitter - se mer på www.twitter.com/exformatics.

 Exformatics nyheter