Exformatics

Goda visioner för digitalisering av det offentliga Danmark

2010-04-27

Visionerna för digitaliseringen av det offentliga Danmark är på god väg. Det är konklusionen som Exformatics tar med sig efter digITAlisér 2010 konferensen.

Exformatics var bland talarna på digITAlisér 2010, där KL (Kommunernas Landsförening) hade bjudit in leverantörer till att debattera digitaliseringen av processer i det offentliga.

Att sätta ström till processer var en av många spännande diskussioner under digITAlisér 2010.

"Vår känsla efter digITAlisér 2010 är att det finns stor vilja att skapa förändring på området och processtöd har i det offentliga i hög grad hamnat i fokus. Det är ett mycket spännande område och det fanns en iver bland deltagarna att komma igång”, berättar Teit Alsvik, försäljningsdirektör på Exformatics.

Det är dock inte bara att komma igång. De senaste publiceringarna, bl.a. Version2 om Statsförvaltningens hantering av inkommande post, som i Herning skrivs ut och körs med lastbil till Århus för vidare ärendebehandling, har satt fokus på att det finns många barriärer för att kunna sätta ström till processerna – trots att tekniken idag finns.

"Många är klara över de begränsningar de står inför. Det har varit en mycket självkritisk konferens, där det varit fokus på problemlösning och resultat, istället för diskussioner om rapporter på papper och luddiga målsättningar om framtiden", berättar Morten Marquard, utvecklingsdirektör på Exformatics, som var talare tillsammans med KL under konferensen.

Flera deltagare och talare på konferensen ger uttryck för att de största hindren ligger i den politiska processen, närmre bestämt - för att beslut dröjer och att ansvar inte flyttas till de enskilda verksamheterna.

Exformatics deltar i en paneldebatt om arbetsmetoder och verksamhetsprocesser den 27 april på CBS i Köpenhamn. Paneldebatten blir startskottet för en ny intressegrupp under Alexandra Institutet. Se vidare under events.

Ladda ner vårt whitepaper om KL's utmaningar om att gå från processdesign till exekverad process (dansk version) här.

//

Tillbaka till Nyheter
 

 

Fakta

Om digITAlisér 2010

För sjunde året i rad arrangerade Videnskabsministeriet en IT-arkitekturkonferens - dock under ett nytt namn: digITAlisér 2010.

Tema för årets konferens var:

• Det goda it-projektet
• Visioner för digitalisering
• Olika modeller

Läs mer om konferensen här:

digITAlisér2010