Exformatics

Exformatics samarbetar med ITU (IT-Universitetet i Köpenhamn) 

 2010-07-22

Effektiviseringsvinster och bättre informationshantering blir resultatet av ett nytt samarbete. Exformatics och forskare på ITU (IT-Universitetet) har fått bidrag till att forska om hur workflow, ärenden och ärendeakter kan delas digitalt mellan olika organisationer.

Exformatics och ITU har fått forskningsmedel från Forsknings- och innovationsstyrelsen för att forska om hantering av information och processer. Syftet är att vidareutveckla Exformatics ECM för att hantera ärende och arbetsprocesser på tvärs i organisationer. Vinsterna för både näringslivet och det offentliga, är att man kan återanvända genomarbetade processer, som sedan enkelt konfigureras i ECM-lösningen och anpassas till enskilda verksamheter. Det kommer att spara medarbetarresurser och ärendebehandlingstid samt generellt höja kvalitetsnivån.

”Det är en riktigt värdefull hjälp för Exformatics. Som vi ser det är det en win-win: resultatet av denna forskning är spännande för både ITU´s teoretiska forskning om processer och framtida Exformatics kunder som kommer få ta del av vårt resultat,” berättar Morten Marquard, utvecklingsdirektör på Exformatics.

”Med stöd från forskningsgruppen kommer Exformatics att få kunskaper om senaste tekniker för att beskriva processer. Det ger dem möjligheter att förbättra deras produkt och vi får samtidigt testat av våra metoder i praktiken och därmed får vi värdefull feedback, som för vår forskning framåt,” berättar lektor Thomas. T. Hildebrandt på ITU.
  

//


Tillbaka till Nyheter
 

Nyhetsbrev

Här kan du läsa de senaste nyheterna från Exformatics. 

Om du önskar att få våra nyhetsbrev, som vi skickar till kunder och samarbetspartners, så kontakta oss på:
info@exformatics.com.

Du kan också följa oss på Twitter - se mer på www.twitter.com/exformatics.

 Exformatics nyheter