Exformatics

Pressnytt

Exformatics redo med ÄHS för mobilen

17-11-2011

Exformatics är nu klar med en ny och förbättrad mobil applikation. Exformatics Anywhere för iPhone, iPad och Android gör det möjligt att genomföra och distribuera arbetsuppgifter samt att läsa dokument - var man än befinner sig.

Läs mer här
Exformatics är utsedd till Gazell 2011

11-10-2011

Exformatics är utsedd till gazell-verksamhet 2011 i den danska affärstidningen Dagbladet Børsens årliga uttagning.

Läs mer här


Nordiskt kulturstöd hanteras i ECM-lösning


  27-03-2011
 
Nordiska kulturfonden har valt Exformatics ECM för att samordna behandlingen av drygt 1200 ansökningar om årligt kulturstöd.
 
Det blir framöver Exformatics ECM, som skall samla ansökningarna och hantera ansökningsprocessen hos Nordiska kulturfonden. Fonden, som ger kulturstöd till samnordiska kulturprojekt, har valt Exformatics som ersättning för sitt nuvarande ECM-system (Enterprise Content Management).
 
Nordiska kulturfonden mottar varje år över 1200 ansökningar till kulturella projekt inom musik, bildkonst, teater, litteratur, dans, nya medier mm. Det är behandlingen av dessa ansökningar som Exformatics ECM-lösning nu skall säkerställa, att det går problemfritt genom de nordiska länderna. Även den efterföljande administrationen av kulturstöden sker i ECM-lösningen.
 
”Vi har speciellt lagt vikt vid ECM-lösningens funktioner, det samlade priset för projektet och på att Exformatics har erfarenhet av organisationer som vår, som trots storleken har stora ambitioner på IT-området” säger Karen Bue, direktör i Nordiska kulturfonden.
 
Då Nordiska kulturfonden består av 13 nordiska styrelsemedlemmar och en lång rad sakkunniga från Norden, ställer det stora krav på IT-lösningarna hos fonden.
 
”Vi förväntar oss ett smidigt och användarvänligt ansöknings- och ärendehanteringssystem, till glädje för både de som ansöker och för fondens styrelse och sekretariat, och vi ser fram emot samarbetet med Exformatics”, forstätter Karen Bue.
 
Exformatics utför drift och underhåll.
 
För Exformatics innebär avtalen med Nordiska kulturfonden flera nyheter.
 
”Nordiska kulturfonden är en spännande kund för Exformatics, då det är vårt första samnordiska projekt. Dessutom är det också den första kund där vi utöver att leverera den färdiga lösningen även skall stå för löpande drift och underhåll. Det är en spännande, ny marknad som vi ser stor potential i,” säger Jens Rapp Damsgaard, VD för Exformatics.
 
Leverans samt drift och underhåll utförs i samarbete med Exformatics´partner CIBER.
 

Dansk ECM-leverantör går in på den svenska marknaden

 
  04-08-2010

Leverantörer av ärende- och dokumenthanteringslösningar får nu konkurrens från en stark spelare. Danska Exformatics går in på den växande svenska marknaden med AddPro AB som första partner. 


Nu kommer svenska verksamheter och organisationer få bättre möjligheter att skapa en helhetsbild över sitt informationsflöde. Danska Exformatics, som levererar ECM-lösningar baserat på SharePoint, kliver nu in på den svenska marknaden med en stark partner i ryggen och har redan sina första kundkontrakt i hamn. 
 
Exformatics levererar lösningar till bl.a. ärende- och dokumenthantering och projekt- och aktivitetshantering, där användarna enkelt får en helhetsbild över dokument, aktiviteter och arbetsflöden via en browser baserad lösning. Exformatics har sin danska kundbas både inom offentliga och privata verksamheter. Den danska ECM-leverantören har tecknat ett avtal om partnersamarbete med AddPro AB, marknadsledande IT-konsulter inom bl. a säkerhet, infrastruktur och kommunikation, med ca 200 anställda och huvudkontor i Malmö.
 
"För AddPro innebär partnerskapet med Exformatics en strategisk satsning och en ökad försäljning inom ett växande segment. Exformatics produkter ger oss möjligheter som vi tidigare har saknat i vårt utbud. Med denna pusselbit kommer vi att bli oerhört konkurrenskraftiga på marknaden, och vi kommer att kunna fylla ett tomrum som har funnits länge," säger CEO i AddPro Nicklas Persson. 
 
Efter en mycket stark tillväxt i Danmark är steget in i Sverige naturligt för Exformatics eftersom även den svenska marknaden ger stora möjligheter. Svenska företag och myndigheter har redan visat ett starkt intresse. 
 
"Vi värderar att det är stort fokus på SharePoint på den svenska marknaden, liksom att det finns ett mycket starkt behov av att få kontroll och struktur över dokument och processer i verksamheterna. Marknaden är ung och behovet av informationshantering är växande. Våra lösningar hjälper till att ge ström till processer åt både offentliga och privata verksamheter, oavsett bransch och inriktning," säger Jens Rapp Damsgaard, VD i Exformatics.
 
Valet av AddPro AB som första återförsäljarpartner på den svenska marknaden bygger på en bra matchning och god kemi mellan de båda företagen – både på det tekniska området och i affärsrelationen.
 
"AddPro AB har rätt storlek för oss och är mycket starka i Skåne och Öresundsregionen, som också blir vårt första steg in i Sverige. AddPro AB har, liksom Exformatics, stort fokus på kundanpassade lösningar och ser alltid till kundens bästa. AddPro AB är Microsoft guldpartner och är kraftfulla på SharePoint-lösningar, vilket passar oss, då våra lösningar baseras på SharePoint och integreras till bl.a. Office, Outlook och Exchange. Deras positionering och stora spridning på många olika branscher ger oss en god förutsättning för att komma brett ut på marknaden," säger Jens Rapp Damsgaard.
 
"Exformatics erbjuder en produkt, som helt och hållet baseras på standardkomponenter från Microsoft, vilket gör den helt unik. Eftersom AddPro redan erbjuder kompetenser och ett komplett Microsoft sortiment, så passar Exformatics perfekt i vår produktportfölj," säger Nicklas Persson.
 
Även om Exformatics är helt nya på den svenska marknaden, så är personalen på den svenska sidan redan mycket aktiva och har stora förväntningar på utvecklingen. Den första lösningen är installerad hos en kund så det finns redan en svensk referens. 
 
"Vi fick förfrågningar från svenska verksamheter direkt till vårt danska kontor, trots att vi inte marknadsfört oss utanför Danmarks gränser. Samtidigt som vi håller på att närma oss slutet av implementeringen åt den första svenska kunden, startar vi upp leveransprojekt med kund nummer två. Ett realistiskt mål är att vi får 3-4 större kundkontrakt till innan sommaren," säger Jens Rapp Damsgaard.
 
Exformatics är i gång med att öppna kontor i Malmö-området och har fyra medarbetare, som alla har sin bas i Sverige.
 

 

Exformatics indgår samarbejde med ITU om procesdesign

  22-07-2010

Større effektivisering og øget videndeling vil blive resultatet af et nyt samarbejde. Exformatics er sammen med forskere på ITU bevilget midler til at forske i, hvordan workflows, sager og sagsakter kan deles digitalt på tværs af organisationer.

Exformatics og ITU har fået midler fra Forsknings- og innovationsstyrelsen til at forske i delingen af viden og processer. Formålet er at udvikle Exformatics ESDH til at kunne håndtere sags- og arbejdsgange på tværs af organisationer. Gevinsten for både erhvervslivet og offentlige institutioner er, at man kan genbruge gennemprøvede processer, der i ESDH-løsningen nemt tilpasses den enkelte organisation. Det vil spare medarbejderressourcer og sagsbehandlingstid samt højne kvalitetsniveauet i sagerne.

Med samarbejdet vil den nyeste forskning inden for koreografier for webservices og processprog til workflows implementeres til det indbyggede workflow i Exformatics ESDH. Det sker i et tæt samarbejde med eksperter på ITU og en af Exformatics’ eksisterende kunder, en dansk paraplyorganisation. Sigtet med samarbejdet er, at organisationer kan udveksle sager og sagsakter sikkert og korrekt med medlemsforbundene.

"Det er en rigtig stor hjælp, at Exformatics modtager støtten. Som vi ser det, er det en win-win: resultatet af denne forskning er spændende for både ITU’s teoretiske forskning i processer og fremtidige Exformatics-kunder, der direkte vil kunne få nytte af vores samarbejde med ITU. Procesunderstøttelse er i en rivende udvikling, og derfor er det fremsynet af Rådet for Teknologi og Innovation at støtte vores samarbejde med ITU," siger direktør Morten Marquard fra Exformatics A/S.

Exformatics ser tildelingen af forskningsmidler som en blåstempling af muligheder for procesunderstøttelse med ESDH. Med koblingen af ekspertviden fra ITU og Exformatics’ udviklingsafdeling tager man nu et stort skridt frem mod visionerne om større grad af videndeling og samkøring af digitale arbejdsgange.

"Med støtten fra forskningsrådet kan Exformatics købe sig til den seneste viden om teknikker til at beskrive processer hos min forskningsgruppe på ITU. Det giver dem mulighed for at forbedre deres produkt, og vi får mulighed for at afprøve vores teknikker i praksis og dermed få værdifuld feedback, vores forskning kan bygge videre på," siger lektor Thomas T. Hildebrandt fra ITU.

"Samarbejdet med Exformatics er udsprunget af mine to forskningsprojekter og en ny interessegruppe, jeg har etableret for virksomheder og forskere inden for processer og it. Exformatics har en interessant workflowløsning, der følger den seneste trend inden forforskningen i workflow og business processmanagement henimod mindre rigide procesbeskrivelser," siger Thomas. T. Hildebrandt videre.

Exformatics har tidligere deltaget i paneldebatter på digITALisér 2010 og Infinit i samarbejde med ITU. På de to events har softwareleverandøren belyst, hvordan ESDH-løsningen kan bruges til at sætte strøm til processerne – også på tværs af organisationer. Netop det er en af visionerne for

Kommunernes Landsforenings arbejdsgangsbank, der skal samle og dele arbejdsgange til gavn for landets kommunale administrationer.

Besvarelsen af KL’s udfordring til ESDH-leverandørerne kan læses her: http://www.exformatics.com/Løsninger/Brochurer.aspx

Exformatics barsler derudover også med et whitepaper om procesunderstøttelse.

Rådet for Teknologi og Innovation har medfinansieret projektet.Professionshøjskolen Metropol indfører ESDH fra Exformatics

  26-01-2010

Professionshøjskolen Metropol indfører nu ESDH fra Exformatics. Uddannelsesinstitutionen vil fremover bruge Exformatics ESDH til sagsstyring i administrationen.

Det bliver nu endnu nemmere at dele viden på tværs af uddannelsessteder i Professionshøjskolen Metropol. De administrative medarbejdere i den københavnske uddannelsesinstitution har fået Exformatics ESDH som vigtigste værktøj til at organisere og fange dokumenter af alle typer.

Beslutningen om at bruge ESDH til videndeling sker som resultat af en fusion af seks organisationer. ESDH skal understøtte det nye samarbejde på tværs af flere uddannelsessteder i Hovedstaden.

"Vi har valgt at indføre ESDH, da vi gerne vil skabe og dele viden på tværs i organisationen, som tæller over 800 medarbejdere på otte forskellige lokationer," siger Anette Forsmann, bibliotekar og projektansvarlig i Professionshøjskolen Metropol.

Professionshøjskolen Metropol lægger i sit valg af Exformatics ESDH særligt vægt på, at det skal være nemt for brugerne at arbejde i. Men også arkitekturen og skalérbarheden vejer tungt hos Professionshøjskolen, da organisationen er i fortsat udvikling og flere funktioner vil være relevante på længere sigt.

"Vi har haft fokus på brugervenlighed, gode søgefunktioner samt integration til andre systemer i vores udvælgelse af ESDH-system. Desuden har vi lagt vægt på, at der er mulighed for udbygning af systemet, fx projektstyring og CRM. Og alt dette lever Exformatics ESDH til fulde op til," siger Anette Forsmann.

ESDH-løsningen fra Exformatics er en standardløsning, der uden større tilretninger tages i brug i den store organisation. For Exformatics er Professionshøjskolen Metropols valg et bevis på, at ESDH-løsningen er blandt de mest fleksible i markedet.

"Vi er naturligvis glade for, at Professionshøjskolen Metropol har valgt Exformatics ESDH, og det bekræfter os i to ting: For det første gennemgår uddannelsesområdet en større forandring i øjeblikket, hvor vi ser konsolideringer løbende. Det betyder, at flere systemlandskaber skal smelte sammen, og her ser mange organisationer muligheden for at tænke bredere og løfte ambitionsniveauet på it-området, særligt inden for effektivisering af administrationen. Det er et rigtigt spændende område," siger Jens Rapp Damsgaard, administrerende direktør i Exformatics A/S.

"For det andet så bekræfter deres valg af vores løsning os i, at Exformatics ESDH som standardløsning passer ind i et varieret it-miljø, hvor ESDH-løsningen tildeles en central rolle med store perspektiver for opsamlingen og deling af viden på tværs af organisationen," siger Jens Rapp Danmsgaard.

Løsningen er leveret i samarbejde med CIBER.ESDH flytter på iPhone

  26-10-2009

Nu er det muligt at få adgang til virksomhedens ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) på sin iPhone. Det er danske Exformatics, der har udviklet applikationen til den populære mobil. Exformatics forventer stor efterspørgsel på applikationen.

iPhone er for længst blevet en integreret del af mobilbrug i erhvervslivet. Men indtil nu er integrationen til virksomhedernes netværk fortsat begrænset, og brugen har været begrænset typisk til synkronisering til Outlook.
Nu er den danske ESDH-virksomhed Exformatics klar med en applikation, der giver iPhone endnu mere berettigelse på kontorer landet over.

Med Exformatics’ iTask, som den nye applikation hedder, er det muligt at se og opdatere opgaver, der i forvejen håndteres via Exformatics ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndtering). Dermed kan medarbejdere nu holde sig opdateret via deres iPhone, selv når de er på farten eller mellem møder.

"Flere af vores kunder har efterspurgt mobil adgang til ESDH. Det er især sagsbehandlere, der har brug for at kunne holde sig opdateret på verserende sager, når de ikke lige er ved skærmen. Men iTask er også oplagt til andre brugere, eksempelvis projektledere hos blandt andet rådgivende ingeniører," siger Jens Rapp Damsgaard, administrerende direktør i Exformatics A/S.

Exformatics ESDH er baseret på Microsoft SharePoint, så man kan få adgang til SharePoint-objekter. Exformatics ESDH sikrer, at en opgave er tilgængelig i folks Outlook, således at man både fra Outlook, en webportal og nu iPhone kan se hvilke udestående opgaver man har.

iTask kan anvendes, hvis virksomheden bruger SharePoint og Exformatics ESDH. Opgaver kan knyttes til projekter og igangværende sager, så brugeren ser den kontekst, der er relevant for opgaven.

Pressnytt 

Under pressnytt lägger vi upp de senaste pressmeddelanden från Exformatics. 

Om du ska använda upplysningar, foto, logo m.m., kontakta då:

Bo Skovfoged, kommunikationskonsult

Tlf.: +45 7020 9051
Mobil: +45 3110 1976
E-post: bs@exformatics.com 
 

 Läs senaste pressklipp från Exformatics till vänster