Exformatics
Följ oss på:     

Effektiv implementering

Exformatics unika arkitektur ger snabbare implementering

Exformatics levererar både kostnads- och tidseffektivt och med hög flexibilitet. Vår unika process säkrar kort "Time to Impact".

Vi kan leverera och anpassa lösningar på 4-8 veckor, men vi planlägger leveransen efter varje organisations behov och möjligheter. Det betyder att er organisation bestämmer tempot.

Även större organisationer har fått ett färdigt ECM-system på ca åtta veckor.

Läs mer om Exformatics unika leveransmodell - hämta eller beställ vår broschyr genom att klicka till höger. 


Läs mer om vad våra kunder tycker – klicka här för att komma till kundcases
 
Tillbaka till Detta är våra kännetecken

kunderna berättar:

"Den snabba implementeringen var inte ett mål i sig, men det är fantastiskt att hela koncernen är uppe och kör i drift efter fyra veckor."
 
Lars Christensen,
projektledare,
lean och ECM,
TELE Greenland
"Exformatics förmåga att leverera inom den strama tidsramen på två månader har verkligen imponerat på oss.

Vi hör ofta om it-projekt, som det tar månader och år att få implementerat och anpassat, men på bara åtta veckor har de konfigurerat och implementerat en komplett lösning till LO's digitala ärendesystem."

 
 
Knud T. Martens
administrationschef, LO


 

Mer information?

Få mer information om Exformatics ECM - hämta broschyren som PDF eller kontakta oss

info@exformatics.com


 Hämta Exformatics ECM-broschyr - klicka här