Exformatics
Följ oss på:     

ECM med Lägre total cost of ownership

Exformatics är ECM på SharePoint med lägre TCOExformatics erbjuder inte den billigaste lösningen på marknaden, men inte heller den dyraste. Men sett över tid, är den totala investeringen mycket lägre i jämförelse med våra konkurrenters erbjudanden. 

Våra implementeringsprojekt och anpassningar belastar minst möjligt de interna resurserna och kräver färre konsulttimmar. 

Det är den unika arkitekturen i Exformatics ECM som gör det möjligt att hålla den totala investeringen nere.  

Också efterföljande förändringar är kostnadseffektiva. En organisation utvecklas ständigt och för att lösningen skall fungera optimalt gör kunden själv justeringar för att möta de nya kraven.


Läs mer om Exformatics plattform och arkitektur - hämta eller beställ vår broschyr genom att klicka till höger.

Läs mer om vad våra kunder tycker – klicka här för att komma till kundcases!

Tillbaka till våra kännetecken

kunderna berättar:

Exformatics ECM utstrålar en fantastisk flexibilitet. Exformatics har implementerat och gjort ändringar på plats. Något, som med andra lösningar skulle krävts en analys på två månaders tid, en stor mängd dokumentation och i bästa fall en ändring tre månader senare. 
 
Mette Guldberg,
förhandlingskonsult,
Pharmadanmark

 

Mer information?

Få mer information om Exformatics ECM - hämta broschyren som PDF eller kontakta oss

info@exformatics.com


 Hämta Exformatics ECM-broschyr - klicka här