Exformatics
Följ oss på:     

Exformatics ökar samarbetet

Exformaitcs ökar amarbetet i företag och organisationer – helt enkelt genom större transparens, snabb tillgång till all information, 360-graders översikt och genom att använda tidsbesparande arbetsflöden.Exformaitcs ökar samarbetet i företag och organisationer – helt enkelt genom större transparens, snabb tillgång till all information, 360-graders sidor med full översikt och genom att använda tidsbesparande arbetsflöden, som allt tillsammans, gör att alla inblandade kan följa och bidra till att komma i mål med en aktivitet, ärende eller projekt.

Med ECM-lösningar från Exformatics får verksamheter möjlighet att dela och samarbeta kring värdefull information - inom allt från enkla ärendedokument till projektrum, med interna såväl som externa parter.

Komunikation inom en aktivitet sker bla genom användning av vår aktivitetsström, en form av socialmedia teknik, som ger möjlighet till korta statusuppdateringar, kommentarer, frågor, m.m. Med aktivitetsströmmen kan användarna lägga till  kommmentarer till konkreta aktiviteter och ärenden, så att de snabbt och effektivt kan dela synpunkter och även hålla sig uppdaterade.

Exformatics lösningar bygger på öppenhet - plattformen är Microsoft SharePoint och ECM-lösningen kan hämta data från externa system, så att medarbetarna endast behöver arbeta i en applikation.

Läs mer om vad våra kunder tycker – klicka här för att komma till kundcases!

Tillbaka till våra kännetecken

kunderna berättar:

"Flexibiliteten i lösningen stödjer på alla sätt vår lean-tankegång. När en process ändras i verksamheten, blir det omgående inarbetat i vårt workflow i ECM-lösningen, vilket understryker att it-lösningen är strategisk och stödjer hela företaget."
 

Lars Christensen,
projektledare för lean
och ECM,
TELE Greenland


Mer information?

Få mer information om Exformatics ECM - hämta broschyren som PDF eller kontakta oss 

info@exformatics.com


 Hämta Exformatics ECM-broschyr - klicka här