Exformatics
Följ oss på:     

kundCases

Exformatics levererar ECM-lösningar till offentliga och privata kunder inom olika branscher.

Nedan är ett urval av våra kunder. Om du vill läsa mer och få inspiration från våra kunder - klicka på länken under varje kundcase.
 

BWSC

Omfattande tidsbesparing med projektstyrning från Exformatics

BWSC (Burmeister Wain Scandinavian Contractor) minimerar administrativt rutinarbete, får ökad översyn och bättre hantering av dokument och manualer med projekthantering från Exformatics

 

Läs kundcase - hämta PDF här


   

Full kontroll över kunddata med Exformatics

En komplett överblick över kunder, kontrakt, licenser och kontaktpersoner är några av fördelarna för IT-konsult verksamheten AddPro. Exformatics ECM säkrar ärendehanteringen och informationsflödet i en och samma lösning.

 

Läs kundcase - hämta PDF här


   

 

ECM knyter samman TELE Greenland

Bättre kunskaps- och informationssamarbete och strömlinjeformade processer är några av de vinster som TELE Greenland fått med Exformatics ECM - Enterprise Content Management. Grönlands teleleverantör- och postverk har valt Exformatics ECM för att effektivisera på tvärs i organisationen, förenkla arbetet för medarbetarna och säkra att kunskap inte går förlorad. TELE Greenland använder Exformatics ECM till bland annat projekthantering, aktivitetsstyrning och dokumenthantering. 

 

Läs kundcase - hämta PDF här


   

LO-logo

LO digitaliserar ärendebehandlingen

En fullständigt digitaliserad informationshantering är resultatet efter implementeringen av Exformatics ECM hos LO i Danmark. Tre år efter att LO tagit ECM-lösningen i drift, finns det upp emot en miljon dokument fördelat på ca.150 000 ärenden. LO siktar mot total integration med existerande parter och använder ECM till att knyta ärenden samman med uppgifter, e-mail, dokument, mallar och möten.

 

Läs kundcase - hämta PDF här


   

Exformatics ECM säkrar medlemsservicen

Information om 36 000 medlemmar finns i DM’s (Dansk Magisterförening) ECM-lösning. DM använder Exformatics ECM till att hantera och sätta struktur på den omfattande informationen som finns om medlemmarna. 90 medarbetare använder lösningen dagligen när de ger råd och förhandlar åt medlemmarna.  

 

Läs kundcase - hämta PDF här (dansk version)


   

Kvalitet och medlemsservice får ett lyft genom ECM

Kunskap är det viktigaste för Pharmadanmark, förbundet för akademiker inom läkemedelsbranschen. Den samlade informationen i förbundet ska vara enkel och snabb att tillgå för att nå den högt uppsatta servicenivån gentemot medlemmarna och uppfylla de interna kvalitetsmålen. Det säkrar Exformatics ECM åt Pharmadanmark.

 

Läs kundcase - hämta PDF här (dansk version)


   

 

Informationshantering och arbetsprocesser får en boost med ECM

Bibliotekarier är kunskapsexperter och de har värdefulla kompetenser för att hantera stora mängder information. Och hos förbundet, som knyter samman bibliotekarierna, har informationshanteringen nu fått ett lyft med Exformatics ECM. Lösningen är integrerad med medlemssystemet och minskar därmed felen och sparar tid för de anställda.  

 

Läs kundcase - hämta PDF här (dansk version)

Aha-upplevelse med ECM

FTF, som är huvudorganisation för 450 000 offentligt och privat anställda, under ca. 90 fackföreningar och förbund, har installerat Exformatics ECM. Hos FTF är Exformatics ECM integrerat med Navision och Lotus Notes.
 

 

Läs kundcase - hämta PDF här (dansk version)

 

branschlista

Exformatics har levererat ECM-lösningar för bl.a.
följande branscher:


Myndigheter
Kommuner
Administrativa företag
Finansiella företag
Ingenjörsföretag
Post- och tele
Produktionsföretag
Utbildningsinstitutioner
Intresseorganisationer
Konsultföretag

Fackliga organisationer
It-verksamheter
Arkitekter

 Exformatics har erfarenheter med en lång rad olika branscher och organisationer - kontakta oss för att höra, vad vi kan göra för dig


Önskar du mer information om våra kunder och kundcases, kontakta oss: 

Exformatics

Telefon: +46 771 99 64 70 
E-mail:
info@exformatics.com