Exformatics
Följ oss på:     

Om Exformatics*Exformatics levererar standard ECM (Enterprise Content Management) lösningar inom områden som:
informationshantering, aktivitets- och projekthantering, workflow- och processhantering, ärende- och dokumenthantering, diarehantering, kvalitet och ledningssystem och CRM/BRM.
 
Våra lösningar bygger på Microsoft SharePoint och säkrar effektivisering av processerna och samarbetet kring värdefull information och kunskap åt våra kunder.

En av våra hörnstenar är att vi har en mycket kort process från idé till en fullt funktionell och implementerad lösning.

 

Vi kan hjälpa er verksamhet!

 


Bakgrund

Vår ledningsgrupp har erfarenheter och hög kompetens till att bygga broar mellan strategisk verksamhetsutveckling och praktisk användning av informationsteknologi, vilket leder till ökad informationsdelning och effektiviseringsvinster.

Ledning


Morten Marquard - utvecklingsdirektör på Exformatics
 

Morten Marquard, adm. direktör

Morten har en unik bakgrund inom strategisk marknadsföring och försäljning, och har en bred kompetens inom kunskapsbaserad industri, genom tjänster på Commerce One, Netscape och Accenture. Morten är utbildad datalog.*Det här betyder Exformatics - se här

FAKTA

Etablerat i maj 2000

Danskt aktiebolag (A/S)

Huvudkontorets adress: 

Exformatics A/S
Dag Hammerskjöld Alle 13, 2.
DK-2100 Köpenhamn Ø