Exformatics
Följ oss på:     

Ärendehantering

Ärendehantering ger 360 graders vyExformatics erbjuder en ny generation av ärendehantering. Exformatics ärendehantering är ett sätt att arbeta strukturerat efter anpassade arbetsflöden och effektiviserar det dagliga arbetet för ärendebehandlarna. 

Exformatics ärendehantering ger en anpassad sidvy över ärendet eller aktiviteten med alla inblandade parter, kommande och genomförda uppgifter, relaterade dokument, e-post, mallar, osv.

Ärendehantering blir mycket tydligare om all information som rör enskilda fall och status i frågan uppdateras kontinuerligt av alla inblandade. Det är mycket lättare att samordna och dela processerna. Detta görs genom några få klick, så att alla får information samtidigt och kan leta upp den.

Fördelar vid ärendehanteringssystem från Exformatics:


Få 360-graders överblick med Exformatics ECM

Komplett information på en och samma portalsida över ärendet

Fritext- och metadatasökning i ärenden och dokument

Fritext- och metadatasökning i ärenden och dokument

 Exformatics ECM är dokumenthantering med inbyggda mallar och standardfraser

Dokumenthantering med intelligenta mallar och standardfraser

Exformatics ECM har även en CRM modul

Full kontroll över kontakter och företagsrelationer

Exformatics ECM är e-posthantering till både Outlook och Notes

E-posthantering för Outlook och Notes

Hantering av elektroniska godkännanden

Digitala godkännandeprocesser

Cockpit-view över aktiviteter och ärenden med Exformatics ECM Status på aktiviteter/ärenden, uppgifter, checklistor och deadlines Exformatics ECM har scanningsmodul till inkommande post i flera nivåer Inbyggda process- och arbetsflöden

Tillbaka till produkter


Mer om ÄHS och ECM?

Få mer information om ärendehantering med Exformatics ECM - hämta broschyren som PDF här eller kontakta oss - titta här!

   Ladda ner ECM-broschyr här