Exformatics
Följ oss på:

Danmarks största avfallshanteringsföretag väljer ECM från Exformatics

Vestforbrænding har ingått kontrakt med CIBER Danmark om leverans och implementering av Exformatics ECM för organisationens 300 användare.

Den nya lösningen skall omfatta Vestforbrændings koncernadministration samt de fyra affärsområdena och skall ersätta deras nuvarande FICS-lösning.

Lösningens inbyggda workflowmotor skall bl a bidra till att stödja Vestforbrændings fokus på att optimera arbetsflödena.

Vill du veta mer om ECM och ärendehantering? Klicka här.

 

Tillbaka till Nyheter
 

 

Fakta om Vestforbrænding

Vestforbrænding är Danmarks största avfallshanteringsföretag. Vestforbrænding ger stöd till 19 kommuner i en rad aktiviteter inom avfall och återvinning, bl a  driften av kommunala återvinningsstationer och olika insamlingssystem. År 2009 gick allt som allt 511 000 ton avfall genom dessa system.

Vestforbrændings anläggning för förbränning är Danmarks största, som år 2009 brände 520 000 ton hushålls- och företagsavfall från omkring 875 000 hushåll och 60 000 företag i de anslutna kommunerna. Vid förbränning produceras elektricitet och fjärrvärme.

Se mer här

Vestforbrænding får ECM från Exformatics


 

Nyhetsbrev

Här kan du läsa de senaste nyheterna från Exformatics om ECM och SharePoint.

Om du önskar att få våra nyhetsbrev, som vi skickar till kunder och samarbetspartners, så kontakta oss på:
info@exformatics.com.

Du kan också följa oss på Twitter - se mer på www.twitter.com/exformaticsSE


Få nyhetsbrev om ECM