Exformatics

om namnet Exformatics

Namnet Exformatics är inspirerat från Tor Nørretranders begrepp ’Exformation’ från boken ’Mærk Verden’ (2000).
 
Enligt Nørretranders är exformation förknippat med kommunikations- och erkännandeprocesser (inlärning) - precis som information. Men de två begreppen är nästan motsvarigheter till varandra.
 
Information kan översättas som "en mängd data" och exformation är motsatsen: nämligen den mängd information som INTE finns eller inte är nödvändig att kommunicera.
 
Annorlunda uttryckt är det information, som deltagarna i en kommunikation kan bortse från, för de delar underförstått kunskapen. Ju högre grad av exformation, desto djupare insikt.
 
Exformation är värdefullt i en tid av (för) mycket information. Och Exformatics är ett verktyg som hjälper oss att öka mängden exformation, dvs. gör så att vi kan bortse från viss information när vi kommunicerar, eftersom vi underförstått redan delar kunskapen.
 
Exformation gör samarbetet effektivare och mer korrekt, det sparar plats och utrymme och gör det lättare och säkrare att återfinna informationen.
 
Exformatics ger våra kunder detta. Därav namnet.


Tillbaka till Om Exformatics  

 

 

FAKTA

 • Etablerat i maj 2000
 • Danskt aktiebolag (A/S)
 • Huvudkontorets adress: 
  Exformatics A/S
  Lautrupsgade 13
  2100 København Ø
  Telefon: +46 771 99 64 70